Evidencijski broj nabave: JNMV-12/18

Nabava usluga edukacije i osposobljavanja nezaposlenih osoba pripadnika marginaliziranih skupina
Dokumentacija o nabavi objavljena u:

Dokumentacija o nabavi:


Odluka o odabiru/ poništenju:
EOJN RH


Dokumentacija o nabavi, Troškovnik


Odluka o odabiru
Evidencijski broj nabave: JNMV-06/18

Rekonstrukcija ceste na relaciji Vaganac – Kruščica
Dokumentacija o nabavi objavljena u:

Dokumentacija o nabavi:


Odluka o odabiru/ poništenju:
EOJN RH


Dokumentacija o nabavi, Troškovnik


Odluka o odabiru
Evidencijski broj nabave: JNMV-11/18

Usluge izrade komunikacijske strategije
Dokumentacija o nabavi objavljena u:

Dokumentacija o nabavi:

Odluka o odabiru/ poništenju:

EOJN RH

Dokumentacija o nabavi, Troškovnik


Odluka o odabiru
Evidencijski broj nabave: JNMV-10/18

Nabava higijenskih i kućanskih potrepština za krajnje korisnike
Dokumentacija o nabavi objavljena u:

Dokumentacija o nabavi:


Odluka o odabiru/ poništenju:
EOJN RH


Dokumentacija o nabavi, Troškovnik


Odluka o odabiru
Evidencijski broj nabave: JNMV-03/18

Nabava lož ulja za potrebe Gradske uprave Grada Gospića i proračunskih korisnika Grada Gospića
Dokumentacija o nabavi objavljena u:

Dokumentacija o nabavi:

Odluka o odabiru/ poništenju:
EOJN RH

Dokumentacija o nabavi, Troškovnik


Odluka o odabiru
Evidencijski broj nabave: JNMV-09/18

“Za grad sa smiješkom” Grupa I Izobrazno informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom
Dokumentacija o nabavi objavljena u:

Dokumentacija o nabavi:

Odluka o odabiru/poništenju:
EOJN RH

Dokumentacija o nabavi, Troškovnik


Odluka o odabiru
Evidencijski broj nabave: JNMV-08/18

Usluge prijevoza učenika osnovnih škola kojima je osnivač Grad Gospić
Dokumentacija o nabavi objavljena u:

Dokumentacija o nabavi:

Odluka o odabiru/ poništenju:
EOJN RH

Dokumentacija o nabavi, Troškovnik


Odluka o odabiru
Evidencijski broj nabave: JNMV-04/18

Gradnja nogostupa do Osnovne škole dr. Jure Turić
Dokumentacija o nabavi objavljena u:

Dokumentacija o nabavi:


Odluka o odabiru/ poništenju:
Postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
EOJN RH

Dokumentacija o nabavi, Troškovnik


Odluka o poništenju, Odluka o odabiru
Evidencijski broj nabave: JNMV-04/18

Gradnja nogostupa do Osnovne škole dr. Jure Turić
Dokumentacija o nabavi objavljena u:

Dokumentacija o nabavi:

Odluka o odabiru/ poništenju:
Postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
EOJN RH

Dokumentacija o nabavi

Odluka o poništenju
Evidencijski broj nabave: JNMV-05/18

Uređenje prometnice – Prilazne ceste do odlagališta Rakitovac u Gospiću
Dokumentacija o nabavi objavljena u:

Dokumentacija o nabavi:

Odluka o odabiru/ poništenju:
Postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
EOJN RH

Dokumentacija o nabavi Troškovnik

Odluka o odabiru
Evidencijski broj nabave: JNMV-02/18

Pojačano održavanje dijela nerazvrstane ceste GS 0204 u naselju Barlete
Dokumentacija o nabavi objavljena u:

Dokumentacija o nabavi:


Odluka o odabiru/ poništenju:
Postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
EOJN RH

Dokumentacija o nabavi, Troškovnik


Odluka o odabiru
Evidencijski broj nabave: JNMV-01/18

Opskrba električnom energijom
Dokumentacija o nabavi objavljena u:

Dokumentacija o nabavi:


Odluka o odabiru/ poništenju:
EOJN RH


Dokumentacija o nabavi, Troškovnik


Odluka o odabiru
Evidencijski broj nabave: JN-04/17

Usluge prijevoza učenika osnovnih škola kojima je osnivač Grad Gospić
Dokumentacija o nabavi objavljena u:

Dokumentacija o nabavi:

Odluka o odabiru/ poništenju:
EOJN RH


Dokumentacija o nabavi

Odluka o odabiru
Back to top