Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Grada Gospića i Pravilnikom o unutarnjem redu gradske uprave Grada Gospića uređeno je ustrojstvo i djelokrug rada upravnih tijela Grada Gospića, nazivi upravnih tijela i drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica upravnih tijela Grada.

Gradska upravna tijela obuhvaćaju:

    1. Tajništvo
    2. Gradski upravni odjel za samoupravu i upravu
    3. Gradski upravni odjel za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša 
    4. Gradski upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju
Back to top