Novim ustrojem 2011./2012. Učiteljski studij u Gospiću ulazi u sastav Sveučilišta u Zadru kao novonastali 24. Odjel toga Sveučilišta pod nazivom Odjel za nastavničke studije u Gospiću. Na Odjelu se izvodi sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij primarnog obrazovanja (učiteljski studij) u trajanju 10 semestara kojim se stječe zvanje magistar/magistra primarnog obrazovanja.

Back to top