Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
POPIS POSTUPAKA JAVNE NABAVE U 2018. GODINI
https://arhiva.gospic.hr/javna-nabava/popis-postupaka-javne-nabave-u-2018-godini/

POPIS POSTUPAKA JAVNE NABAVE U 2018. GODINI

Objavljeno 17. listopada 2020. | Gospic.hr


Evidencijski broj nabave: JNMV-12/18

Nabava usluga edukacije i osposobljavanja nezaposlenih osoba pripadnika marginaliziranih skupina

Dokumentacija o nabavi objavljena u:

Dokumentacija o nabavi:

Odluka o odabiru/ poništenju:

EOJN RH

Dokumentacija o nabavi, Troškovnik

Odluka o odabiru

Evidencijski broj nabave: JNMV-06/18

Rekonstrukcija ceste na relaciji Vaganac – Kruščica

Dokumentacija o nabavi objavljena u:

Dokumentacija o nabavi:

Odluka o odabiru/ poništenju:

EOJN RH

Dokumentacija o nabavi, Troškovnik

Odluka o odabiru

Evidencijski broj nabave: JNMV-11/18

Usluge izrade komunikacijske strategije

Dokumentacija o nabavi objavljena u:

Dokumentacija o nabavi:

Odluka o odabiru/ poništenju:

EOJN RH

Dokumentacija o nabavi, Troškovnik

Odluka o odabiru

Evidencijski broj nabave: JNMV-10/18

Nabava higijenskih i kućanskih potrepština za krajnje korisnike

Dokumentacija o nabavi objavljena u:

Dokumentacija o nabavi:

Odluka o odabiru/ poništenju:

EOJN RH

Dokumentacija o nabavi, Troškovnik

Odluka o odabiru

Evidencijski broj nabave: JNMV-03/18

Nabava lož ulja za potrebe Gradske uprave Grada Gospića i proračunskih korisnika Grada Gospića

Dokumentacija o nabavi objavljena u:

Dokumentacija o nabavi:

Odluka o odabiru/ poništenju:

EOJN RH

Dokumentacija o nabavi, Troškovnik

Odluka o odabiru

Evidencijski broj nabave: JNMV-09/18

“Za grad sa smiješkom” Grupa I Izobrazno informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom

Dokumentacija o nabavi objavljena u:

Dokumentacija o nabavi:

Odluka o odabiru/poništenju:

EOJN RH

Dokumentacija o nabavi, Troškovnik

Odluka o odabiru

Evidencijski broj nabave: JNMV-08/18

Usluge prijevoza učenika osnovnih škola kojima je osnivač Grad Gospić

Dokumentacija o nabavi objavljena u:

Dokumentacija o nabavi:

Odluka o odabiru/ poništenju:

EOJN RH

Dokumentacija o nabavi, Troškovnik

Odluka o odabiru

Evidencijski broj nabave: JNMV-04/18

Gradnja nogostupa do Osnovne škole dr. Jure Turić

Dokumentacija o nabavi objavljena u:

Dokumentacija o nabavi:

Odluka o odabiru/ poništenju:

Postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
EOJN RH

Dokumentacija o nabavi, Troškovnik

Odluka o poništenju, Odluka o odabiru

Evidencijski broj nabave: JNMV-04/18

Gradnja nogostupa do Osnovne škole dr. Jure Turić

Dokumentacija o nabavi objavljena u:

Dokumentacija o nabavi:

Odluka o odabiru/ poništenju:

Postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
EOJN RH

Dokumentacija o nabavi

Odluka o poništenju

Evidencijski broj nabave: JNMV-05/18

Uređenje prometnice – Prilazne ceste do odlagališta Rakitovac u Gospiću

Dokumentacija o nabavi objavljena u:

Dokumentacija o nabavi:

Odluka o odabiru/ poništenju:

Postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
EOJN RH

Dokumentacija o nabavi Troškovnik

Odluka o odabiru

Evidencijski broj nabave: JNMV-02/18

Pojačano održavanje dijela nerazvrstane ceste GS 0204 u naselju Barlete

Dokumentacija o nabavi objavljena u:

Dokumentacija o nabavi:

Odluka o odabiru/ poništenju:

Postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
EOJN RH

Dokumentacija o nabavi, Troškovnik

Odluka o odabiru

Evidencijski broj nabave: JNMV-01/18

Opskrba električnom energijom

Dokumentacija o nabavi objavljena u:

Dokumentacija o nabavi:

Odluka o odabiru/ poništenju:

EOJN RH

Dokumentacija o nabavi, Troškovnik

Odluka o odabiru

Evidencijski broj nabave: JN-04/17

Usluge prijevoza učenika osnovnih škola kojima je osnivač Grad Gospić

Dokumentacija o nabavi objavljena u:

Dokumentacija o nabavi:

Odluka o odabiru/ poništenju:

EOJN RH

Dokumentacija o nabavi

Odluka o odabiru