Gradonačelnik je nositelj izvršne vlasti, u okviru prava i dužnosti jedinice lokalne samouprave i zastupa Grad. Odgovoran je središnjem tijelu državne uprave za obavljanje poslova državne uprave, prenijetih u nadležnost Grada.

Gradonačelnik Grada Gospića je gospodin Karlo Starčević

Ured: Budačka 55, Gospić; tel.053 572-025, 053 572-116; fax: 574-177

Gradonačelnika zamjenjuje zamjenica gradonačelnika

Kristina Prša


Ured:Budačka 55, Gospić; tel.053 572-025; fax: 574-177

Back to top