Objave u Narodnim novinama o natječajima Grada Gospića možete pogledati na web stranici  Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

Na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske u lijevom izborniku kliknite na  “Tražilica objava – Jednostavna” i u rubrici Objavljeni dokumenti, u polje Tražilica upišite pod Naručitelj:  Grad Gospić, kako biste dobili popis svih objavljenih natječaja.

Plan nabave za 2022. godinu

Plan nabave za 2021. godinu

Plan nabave za 2020. godinu

Plan nabave za 2019. godinu

Plan javne nabave za 2018. godinu

Plan javne nabave za 2017. godinu

Plan javne nabave za 2016. godinu

Registar ugovora i okvirnih sporazuma

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Statističko izvješće o javnoj nabavi

 

Popis postupaka javne nabave u 2022. godini

Evidencijski broj nabave: JNMV-04/22

USLUGA PRIJEVOZA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA KOJIMA JE OSNIVAČ GRAD GOSPIĆ
Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti:


EOJN RH
Evidencijski broj nabave: JNMV-05/22

NABAVA LOŽ ULJA ZA POTREBE GRADSKE UPRAVE GRADA GOSPIĆA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA GRADA GOSPIĆA
Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti:


EOJN RH
Evidencijski broj nabave: JNMV-07/22

NABAVA USLUGE IZRADE GOSPIĆ SMART CITY PLATFORME
Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti:


EOJN RH
Evidencijski broj nabave: JNMV-08/22

NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA
Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti:


EOJN RH
Evidencijski broj nabave: JNMV-09/22

SOL ZA POSIPAVANJE CESTA U ZIMSKIM UVJETIMA
Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti:EOJN RH
Evidencijski broj nabave: JNMV-10/22

UTOVAR I PRIJEVOZ POSIPNIH SREDSTAVA ZA POSIPAVANJE CESTA U ZIMSKIM UVJETIMA NA PODRUČJU GRADA GOSPIĆA
Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti:

EOJN RH
 

POPIS POSTUPAKA JAVNE NABAVE U 2021. GODINI

POPIS POSTUPAKA JAVNE NABAVE U 2020. GODINI

POPIS POSTUPAKA JAVNE NABAVE U 2019. GODINI

POPIS POSTUPAKA JAVNE NABAVE U 2018. GODINI

Kontakt osoba:
Tomislava Milinković, Viši referent za javnu nabavu
tel: +385 (0)53 560 795
e-mail: tomislava.milinkovic@gospic.hr

 

Plan nabave – arhiva

Back to top