Gradsko vijeće Grada Gospića je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i druge akte u okviru prava i dužnosti Grada, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom Grada Gospića. 

Članovi Gradskog vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi, a biraju se na neposrednim izborima na vrijeme od 4 godine.

Gradsko vijeće Grada Gospića broji 15 vijećnika.

Trenutni saziv Gradskog vijeća Grada Gospića čine članovi izabrani na neposrednim izborima za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave održanim 16.  svibnja 2021. godine.

Konstituirajuća sjednica Vijeća održana je 15. lipnja 2021. godine.

Gradsko vijeće čini 7 članova s kandidacijske liste Hrvatske stranke prava-HSP, 4 člana s kandidacijske liste Hrvatske demokratske zajednice – HDZ, 3 člana s kandidacijske liste LiPO i jedan član s kandidacijske liste Domovinski pokret-DP. 

 

 

 

 SASTAV GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

1. ANA-MARIJA ZDUNIĆ – predsjednica Nezavisna vijećnica Kandidacijska lista: HSP
2. MARIO STILINOVIĆ – potpredsjednik HDZ Kandidacijska lista: HDZ
3. NADA ALIĆ – potpredsjednica HSP Kandidacijska lista: HSP
4. JOSIP ŠABAN HSP Kandidacijska lista: HSP
5. MARKO SOKOLIĆ HSP Kandidacijska lista: HSP
6. JOSIP ŽUPAN Nezavisni vijećnik Kandidacijska lista: HSP
7. IVICA TOMLJENOVIĆ HSP Kandidacijska lista: HSP
8. VELIMIR ŠTIMAC Nezavisni vijećnik Kandidacijska lista: HSP
9. ANELA SERDAR PAŠALIĆ HDZ Kandidacijska lista: HDZ
10. JOSO VRKLJAN HDZ Kandidacijska lista: HDZ
11. TOMISLAVA JURIŠIĆ HDZ Kandidacijska lista: HDZ
12. NIKOLA ŠIMUNIĆ LiPO Kandidacijska lista: LiPO
13. ALEN ZORIĆ LiPO Kandidacijska lista: LiPO
14. JADRANKA PEJNOVIĆ LiPO Kandidacijska lista: LiPO
15. STIPO LUKAČ Nezavisni vijećnik Kandidacijska lista: DP

 

Back to top