Na području Grada Gospića djeluju tri osnovne škole:

* Osnovna škola dr. Jure Turića, M.Kraljevića 15, Gospić
Telefon: 053/572-003, 053/658-985
Fax: 053/572-003
www.os-gospic.hr
E-mail: ured@os-jturic-gospic.skole.hr

* Osnovna škola Dr. Ante Starčević Pazarište Klanac, Klanac 3, Klanac
Telefon: 053/686-002
Fax: 053/686-600
www.os-astarcevic-klanac.skole.hr
E-mail: ured@os-astarcevic-klanac.skole.hr

* Osnovna škola Dr. Franje Tuđmana Lički Osik, Riječka 2, Lički Osik
Telefon: 053/639-202, 053/639-220, 053/672-769
Fax: 053/672-242
www.os-licki-osik.skole.hr
E-mail: ured@os-licki-osik.skole.hr


Osnovna škola dr. Jure Turića, Gospić

Početak osnovnog školstva u Gospiću datira od 1766. godine. Broj učenika varirao je s tendencijom pada sve do početka domovinskog rata. Tako je 1970. godine u dvije gospićke osnovne škole s područnim školama bilo 1893 učenika.
1972. godine izgrađena je nova zgrada u kojoj su boravile obje gospićke škole, a sedam godina kasnije dolazi do spajanja škola u jednu osnovnu školu.
1990. godine školu polazi 1100 učenika, dok je u domovinskom ratu broj učenika  varirao, ovisno o sigurnosnim uvjetima. Te godine škola dobiva ime po znamenitom hrvatskom književniku i pedagogu s početka 20. stoljeća dr. Juri Turiću, rođenom 3. svibnja 1861. godine u Gospiću. U znak sjećanja i zahvalnosti naša škola osim što nosi njegovo ime – obilježava  Dan škole na dan njegova rođenja.
Škola je u domovinskom ratu dosta oštećena budući ju je direktno pogodilo 20 neprijateljskih granata, a oko 50-ak granata palo je u okolicu škole.
Matična škola je u potpunosti obnovljena 2005. godine.
Na području naselja Gospić nekoć je bilo 15 područnih škola, a zadnjih nekoliko godina nastava se odvija samo u četiri područne škole (PŠ Smiljan, PŠ Bilaj, PŠ L. Novi, PŠ Brušane).

Od 2007. godine pri osnovnoj školi dr. Jure Turića djeluje i osnovna glazbena škola te obavlja djelatnost umjetničkog školovanja za instrumente: gitaru, klavir, violinu, harmoniku i tamburu.
Na inicijativu grada Gospića kao osnivača škole 2009. godine započela je dogradnja lijevog krila matične škole, odnosno 16 novih učionica.
Završetkom radova u siječnju 2011. godine svi osnovnoškolci nastavu polaze samo u jutarnjoj smjeni čime su zadovoljeni svi suvremeni kriteriji odgoja i obrazovanja.
Osim prednosti koje nosi rad u jednoj smjeni, naša škola u poslijepodnevnim satima otvara vrata za raznovrstan i kreativan rad kroz brojne izvannastavne aktivnosti. Ponosimo se uspješnim rezultatima učenika na županijskim i državnim natjecanjima, kao i prestižnim statusom članice međunarodne obitelji Eko-škola. Također, od 2007. godine Škola je u projektu UNICEF-a „Mreža škola bez nasilja“.

Od školske godine 2014./15. dio nastave za učenike osmih razreda izvodi se u e-Učionici uz pomoć suvremene tehnologije poput iPad uređaja i i tzv. pametnih ploča. Škola je u cijelosti opremljena žičanom i bežičnom internet mrežom, računalima, projektorima i projekcijskim platnima.
U školi su ustrojena dva odjela produženog boravka za 50 učenika prvih i drugih razreda, a ustrojen je i odjel posebnog programa za učenike s teškoćama u razvoju s područja Ličko – senjske županije.
Škola raspolaže sa 45 kabineta za određeni predmet, školskom knjižnicom, dvoranom za tjelesnu i zdravstvenu kulturu, te školskom kuhinjom sa blagovaonicom.
U sastavu škole je i gradsko-školska sportska dvorana s dva vanjska igrališta.


Osnovna škola Dr. Ante Starčević, Klanac

Škola je počela s radom 1832.g. u vrijeme dok je ovo područje bilo u sastavu Vojne krajine  i tada je austrijska vlast opismenjavala školarce za vojnike. Od 1965.g. škola nosi naziv Osnovna škola „Franjo Duić Puiz“- Klanac i ima u svom sastavu područne škole Aleksinica, Donje Pazarište, Kalinovača, Velika Plana i Veliki Žitnik.

1991. g. škola mijenja ime i naziva se Osnovna škola „Dr. Ante Starčević“ Pazarište Klanac s područnim školama u Aleksinici, Donjem Pazarištu i Kalinovači.

Broj učenika se mijenjao od osnutka škole do danas, uglavnom se bilježi smanjenje zbog iseljavanja stanovništva. Nekoć je tako ovu školu pohađao veći broj učenika, primjerice 582 učenika školske godine 1965/66., 203 učenika 1984/85. godine, 109 učenika 1995/96. godine. Tako su neke područne škole (Kaluđerovac, Žitnik i Velika Plana) zatvorene jer više nema učenika.

Sjedište Matične škole je u mjestu Klanac na adresi Klanac 3, 53 212 Klanac. U Osnovnoj školi u Klancu i Područnoj školi Donjem Pazarište nastava je organizirana kao osmorazredna dok je u Područnoj školi u Kalinovači i Aleksinici organizirana za prva četiri razreda. Odjeljenja su kombinirana  u cijelosti u razrednoj i  u predmetnoj nastavi.

Škola danas broji 34 učenika koji su raspoređeni u 10 odjela u Matičnoj školi i u Područnim školama.

Obilježavaju se svi značajni blagdani, priređuju se priredbe za Uskrs, Božić i Svetog Nikolu, a posebno smo ponosni na organizaciju proslave dana škole, 23. svibnja u čijoj organizaciji sudjeluju učenici i zaposlenici škole. Svake godine uoči Božićnih blagdana učenici i učitelji organiziraju darivanje malih bolesnika na dječjem odjelu Opće bolnice Gospić, čime ih se potiče da budu solidarni prema onima kojima je pomoć potrebna.

Zbog malog broja djece učenici su uglavnom raspoređeni u kombiniranim razrednim odjelima. Puno se pažnje posvećuje pripremi učenika za sudjelovanje u školskim natjecanjima iz svih predmeta, a nerijetko su učenici ove škole ostvarili odličan plasman na natjecanjima.

Osnovna škola je dobitnik priznanja Grada Gospića za izniman doprinos razvoju osnovnoškolskog obrazovanja, a priznanje je dodijeljeno dana 22. srpnja 2011. godine.

Misija škole je razviti kod učenika zadrugarsko poduzetništvo, pozitivan i odgovoran stav prema radu, te izgraditi svijest o zajedništvu i prijateljstvu. Također, cilj je naučiti učenike kako da primjene nova saznanja u svome svakodnevnom životu, te omogućiti djeci što bolje izražavanje vlastite kreativnosti i afiniteta kroz predviđene aktivnosti.


Osnovna škola Dr. Franje Tuđmana, Lički Osik

Lički Osik – gradić (naselje) nalazi se 8 km od Gospića. Naselje je poznato po najmlađoj populaciji u ovom dijelu Like. Premda još nosi rane od ratnog stradanja, u njemu se svakodnevno živi punim plućima. Glavno središte zbivanja je Osnovna škola dr. Franje Tuđmana.

Oduvijek je škola igrala presudnu ulogu u životu pojedinca, jer je pružala znanja, učila vještinama i usvajanju navika, a prije svega pripremala za život.

Prema zapisima, početak osnovnog školstva na ovim prostorima datira još od 1859. godine osnivanjem škole u starom Ličkom Osiku, koja je na adresi Lički Osik 76 radila sve do 1954. do izgradnje današnje škole u naselju Lički Osik.

Krajem kolovoza 1991. godine započinje agresija na Republiku Hrvatsku i škola u  periodu od 1991. do 1997. radi „kao škola u progonstvu“ u područnom odjeljenju u Mušaluku.

U jesen 1997. godine škola prelazi u Lički Osik, u svoju djelomično obnovljenu zgradu. Godine 1998. škola ima 163 učenika u devet odjela. Nakon obnove Škole (2004 g.) u njoj su stvorene prostorne i kadrovske pretpostavke za kvalitetni odgojno obrazovni rad. Škola je u cijelosti adaptirana i prilagođena potrebama kvalitetne nastave (specijalizirani kabineti, knjižnica, športska dvorana, vanjsko igralište i park). Opremljena je suvremenim nastavnim sredstvima i pomagalima te svom potrebnom didaktičkom opremom, koja je djeci svakodnevno dostupna u redovnoj nastavi, ali i za vrijeme provođenja slobodnih aktivnosti.

Ekološka skupina i Školska zadruga sudjeluju u uređenju okoliša Matične i Područne škole Široka Kula, sadnjom cvijeća, uređenjem cvjetnjaka u kamenjaru, sadnjom ukrasnog grmlja, voćnjaka, ruža i slično. U uređenju vrta, zalijevanju i okopavanju sudjeluje i naše tehničko osoblje bez kojeg vrt ljeti ne bi preživio ljetne vrućine.

Na inicijativu tadašnje ravnateljice  2010.- 2012. započelo plansko uređenje školskog vrta s cvijetnjakom. U lipnju 2012. državno povjerenstvo na čelu s Lidijom Komes s HRT-a obišlo školski vrt i snimilo intervjue s učenicima, učiteljima i tehničkim osobljem za  emisiju “Slušaj kako zemlja diše”. U studiju Bajsić, Prisavlje 3, škola je primila priznanje za najljepši školski vrt  2012. s potpisom  HRT-a i MZOŠ-a.

Danas Osnovna škola Dr. Franje Tuđmana Lički Osik broji 173 učenika koji su raspoređeni u 14 odjela u Matičnoj školi i u Područnoj školi Široka Kula (kombinirani razredni odjel). Područna škola Široka Kula započela je s radom 2011./12. školske godine, dok  Područne škole u Mušaluku i Ostrvici ne rade. Za učenike od 1. do 8. razreda nastava je organizirana samo u jutarnjoj smjeni.

MOTO ŠKOLE: Znanjem kroz život !

Back to top