Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima: PROJEKTIRANJE I GRAĐENJE ŠIROKOPOJASNE MREŽE u NGA bijelim područjima Grada Gospića i Otočca i Općine Plitvička Jezera

Priprema otvorenog postupka javne nabave:

Na temelju članka 198. stavaka 3. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16; dalje u tekstu: ZJN), te članka 9. stavka 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 101/17, 144/20; dalje u tekstu: Pravilnik), Stručno povjerenstvo za javnu nabavu u predmetnom postupku javne nabave objavljuje

POZIV

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
ZA PRETHODNO SAVJETOVANJE
ZA PRIPREMU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE:

PROJEKTIRANJE I GRAĐENJE ŠIROKOPOJASNE MREŽE u NGA bijelim područjima Grada Gospića i Otočca i Općine Plitvička Jezera

 

 

Grad Gospić, u svojstvu javnog naručitelja, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti – PROJEKTIRANJE I GRAĐENJE ŠIROKOPOJASNE MREŽE u NGA bijelim područjima Grada Gospića i Otočca i Općine Plitvička Jezera.

Nacrt dokumentacije o nabavi možete pročitati:  ovdje

Troškovnik i ostale priloge dokumentaciji o nabavi možete preuzeti: ovdje

Nacrt dokumentacije o nabavi je objavljen u EOJN-u  22.ožujka 2021. godine.

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju objavljeno je u EOJN RH 9. travnja 2021. godine.

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

 

Back to top