Na temelju članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine”, broj 26/15), članka 26. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Gospića (“Službeni vjesnik Grada Gospića” broj 1/16, 04/16, 10/18, 08/19) i članka 49. Statuta Grada Gospića (“Službeni vjesnik Grada Gospića” broj 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13 – p.t., 7/15, 1/18, 03/20), Gradonačelnik Grada Gospića, dana 22. ožujka 2021. godine donio je Odluku o dodjeli financijskih sredstava organizacijama civilnog društva iz proračuna Grada Gospića u 2021. godini u području: branitelja i stradalnika, kulture, turizma, zaštite okoliša i održivog razvoja, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, djece, mladih i zajednice, tehničke kulture te institucionalne podrške.

  1. Odluka o dodjeli financijskih sredstava u području branitelji i stradalnici
  2. Odluka o dodjeli financijskih sredstava u području kulture
  3. Odluka o dodjeli financijskih sredstava u području turizma, zaštite okoliša i održivog razvoja
  4. Odluka o dodjeli financijskih sredstava u području zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
  5. Odluka o dodjeli financijskih sredstava u području djece, mladih i zajednice
  6. Odluka o dodijeli financijskih sredstava organizacijama civilnog društva iz proračuna Grada Gospića u području tehničke kulture
  7. Odluka o dodijeli financijskih sredstava organizacijama civilnog društva iz proračuna Grada Gospića za institucionalnu podršku u 2021. godini

 

Back to top