OBAVIJEST Javni pozivi za potporu provedbi programa, projekata i manifestacija udruga u 2023. godini

Grad Gospić, u skladu s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, nakon usvajanja Proračuna Grada Gospića za 2023. godinu od strane Gradskog vijeća, objavljuje sljedeće Javne pozive:

Back to top