Javni poziv za prijavu sufinanciranja programa, projekata i manifestacija u području djece, mladih i zajednice u 2023. godini

Grad Gospić, u skladu s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, nakon usvajanja proračuna Grada Gospića od strane Gradskog vijeća te donošenja Godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva Grada Gospića za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge za 2023. godinu, objavljuje Javni poziv za prijavu sufinanciranja programa, projekata i manifestacija u području djece, mladih i zajednice.

Natječajna dokumentacija nalazi se u nastavku, a za sve dodatne upite obratite se na mail: nikolina.jelaca@gospic.hr . Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Java

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti u nastavku:

 1. Tekst Javnog poziva
 2. Upute za prijavitelje
 3. Obrazac opisa programa ili projekta
 4. Obrazac proračuna
 5. Izjava o ispunjavanju preuzetih obveza
 6. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (dostavlja se naknadno prije potpisa Ugovora)
 7. Izjava o partnerstvu
 8. Izjava o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju
 9. Izjava o financiranim projektima organizacije iz javnih izvora
 10. Opći uvjeti Ugovora
 11. Prijedlog Ugovora
 12. Obrazac opisnog izvještaja projekta
 13. Obrazac financijskog izvještaja
 14. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka
Back to top