P O Z I V za podnošenje prijava za razrez gradskih poreza Grada Gospića za 2023. godinu

POZIV PKO i PNP 2023 -tekst

 

 PRIJAVA – POREZ NA POTROŠNJU ZA 2023.

 PRIJAVA – KUĆE ZA ODMOR 2023.

Back to top