Javni poziv za dodjelu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića u 2020. godini

Na temelju članka 21. Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića za razdoblje 2019.-2022. („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 4/19) Gradonačelnik Grada Gospića raspisuje

J A V N I  P O Z I V

za dodjelu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića u 2020. godini

za sljedeće Mjere:

 1. INVESTICIJE U PRERADU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA
 2. POTICANJE PROMOCIJE I TRŽENJA TRADICIONALNIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA
 3. SUFINANCIRANJE TEHNIČKE POMOĆI ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE
 4. USPOSTAVA I JAČANJE POLJOPRIVREDNIH ZADRUGA
 5. SUFINANCIRANJE ZNANSTVENIH I ISTRAŽIVAČKIH PROJEKATA U POLJOPRIVREDI PRIMJENJIVIH U PRAKSI
 6. POTPORE ZA BILJNU PROIZVODNJU
 7. KALCIZACIJA KISELIH TALA
 8. RAZVOJ STOČARSTVA I PERADARSTVA
 9. EDUKACIJA I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE POLJOPRIVREDNIKA

 

Izjava o korištenim potporama male vrijednosti sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013
IZJAVA O KORIŠTENIM POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI Prema Uredbi Komisije EU br. 1408/2013. i 2019/316
Zahtjev za izdavanje potvrde o izvršenim financijskim obvezama prema Gradu Gospiću

 

Napomena!

 Javni poziv za dodjelu potpora za mjere:

 • ULAGANJA U POKRETANJE  NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU
 • NABAVA MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME

biti će raspisan nakon zatvaranja ovog Javnog poziva.

 

Tekst Javnog poziva

 

 

 

 

Back to top