Odluka kojojm se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za VII. izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Gospića

SKM_C250i21020814400
Back to top