Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
Odluka kojojm se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za VII. izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Gospića
https://arhiva.gospic.hr/odluka-kojojm-se-utvrduje-da-nije-potrebno-provesti-stratesku-procjenu-utjecaja-na-okolis-za-vii-izmjene-i-dopune-prostornog-plana-uredenja-grada-gospica/

Odluka kojojm se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za VII. izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Gospića

Objavljeno 9. veljače 2021. | Gospic.hr

Kategorija:

SKM_C250i21020814400