Evidencijski broj nabave: JNMV-01/19

Uređenje i opremanje igrališta, vježbališta, vježbališta za penjanje i montaža amfiteatra
Dokumentacija o nabavi objavljena u:

Dokumentacija o nabavi:

Projektno-tehnička dokumentacija:

Odluka o odabiru/ poništenju:
EOJN RH

Dokumentacija o nabavi, Troškovnik


Glavni projekt uređenja dječjeg igrališta u šumi JasikovacOdluka o odabiru
Evidencijski broj nabave: JNMV-04/19

Rekonstrukcija kotlovnice i kotla na biomasu u OŠ „Dr. Franje Tuđmana“ Lički Osik
Dokumentacija o nabavi objavljena u:

Dokumentacija o nabavi:


Odluka o odabiru/ poništenju:
EOJN RH


Dokumentacija o nabavi, Troškovnik


Odluka o odabiru
Evidencijski broj nabave: JNMV-06/19

Usluge izrade akcijskog plana upravljanja posjetiteljima
Dokumentacija o nabavi objavljena u:

Dokumentacija o nabavi:


Odluka o odabiru/ poništenju:

EOJN RH


Dokumentacija o nabavi Troškovnik, Sažetak projekta


Odluka o odabiru
Evidencijski broj nabave: JNMV-05/19

Radovi u šumi Jasikovac – faza I
Dokumentacija o nabavi objavljena u:

Dokumentacija o nabavi:

Projektno-tehnička dokumentacija:

Odluka o odabiru/ poništenju:
EOJN RH


Dokumentacija o nabavi Troškovnici


Projektno-tehnička dokumentacija


Odluka o odabiru
Evidencijski broj nabave: JNVV-01/19

Opskrba električnom energijom
Dokumentacija o nabavi objavljena u:

Dokumentacija o nabavi:


Odluka o odabiru/ poništenju:
EOJN RH


Dokumentacija o nabavi TroškovnikOdluka o odabiru
Evidencijski broj nabave: JNMV-04/19

Rekonstrukcija kotlovnice i kotla na biomasu u OŠ „Dr. Franje Tuđmana“ Lički Osik
Dokumentacija o nabavi objavljena u:

Dokumentacija o nabavi:


Odluka o odabiru/poništenju:
EOJN RH


Dokumentacija o nabavi, TroškovnikOdluka o poništenju
Evidencijski broj nabave: JNMV-03/19

Obnova vanjske ovojnice, stropa i ugradnja led rasvjete na zgradi OŠ “Dr. Franje Tuđmana” Lički Osik
Dokumentacija o nabavi objavljena u:

Dokumentacija o nabavi:


Odluka o odabiru/ poništenju:
EOJN RH


Dokumentacija o nabavi, TroškovnikOdluka o odabiru
Evidencijski broj nabave: JNMV-05/19

Radovi u šumi Jasikovac – faza I
Dokumentacija o nabavi objavljena u:

Dokumentacija o nabavi:


Odluka o odabiru/ poništenju:
EOJN RH


Dokumentacija o nabavi, Troškovnik-Nabava i montaža informacijskog centra, garderobe za posjetitelje, Troškovnik-Nabava postavljanja rasvjete


Odluka o poništenju Grupe I., Odluka o poništenju Grupe II.
Back to top