Dodjela gradskih prostora na privremeno korištenje

Dodjela gradskih prostora na privremeno korištenje  regulirana je Odlukom o dodjeli gradskih prostora na privremeno korištenje („Službeni vjesnik  Grada Gospića“ br. 2/19).

Prostori koji služe za zadovoljavanje potreba građana za opskrbom i uslužnim obrtničkim djelatnostima i ulični lokali na atraktivnim lokacijama, u pravilu, ne daju se na korištenje.
Postupak dodjele prostora na korištenje pokreće se podnošenjem zahtjeva za dodjelu prostora na korištenje nadležnom  Gradskom upravnom odjelu za komunalnu djelatnost, stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, na propisanom obrascu , a prostori se dodjeljuju temeljem Zaključka gradonačelnika o dodjeli prostora na privremeno korištenje po prijedlogu Povjerenstva za dodjelu gradskih prostora na privremeno korištenje.

Obrazac zahtjeva

Back to top