Zajednička ulaznica destinacije Lika

Na poveznici https://www.lika-destination.hr/zajednicka-ulaznica-lika-destinacije/ možete pronaći informacije o Zajedničkoj ulaznici destinacije Lika za 2022. godinu.

 

Ulaznica se može kupiti u Nacionalnom parku Plitvička jezera i online, a vaučeri se mogu iskoristiti do 5. listopada za sljedećih 9 lokacija:

  1. Nacionalni park Plitvička jezera
  2. Nacionalni park Paklenica
  3. Nacionalni park Sjeverni Velebit
  4. Park prirode Velebit – uvala Zavratnica
  5. Park prirode Velebit – Cerovačke špilje
  6. Pećinski park Grabovača
  7. Baraćeve špilje
  8. Hrvatski centar za autohtone vrste riba i rakova krških voda
  9. Memorijalni centar “Nikola Tesla” Smiljan

 

 

 

Back to top