Pomoć za nabavu školskih udžbenika i/ili drugih obrazovnih materijala za 2022. godinu

Temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 07/22) i Odluke o visini iznosa pomoći za nabavu školskih udžbenika i/ili drugih obrazovnih materijala za 2022. godinu Grad Gospić je osigurao financijsku pomoć za nabavu školskih udžbenika i/ili drugih obrazovnih materijala za 2022. godinu podnositeljima zahtjeva koji ispunjavaju dolje navedene uvjete.

Podnositelji zahtjeva i članovi kućanstva moraju biti državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Grada Gospića najmanje 6 mjeseci prije dana podnošenja zahtjeva te moraju ispunjavati uvjet prihoda koji iznosi:

  • za dvočlanu obitelj do 3.800,00 kn,
  • za tročlanu obitelj do 4.800,00 kn,
  • za četveročlanu obitelj do 6.200.00 kn,
  • za peteročlanu obitelj do 6.800,00 kn,

ako obitelj ima više od pet članova, cenzus prihoda za svakog daljnjeg člana povećava se za 600,00 kuna.

Visina sufinanciranja iznosi 50% od ukupnog iznosa cijene nabavljenih školskih udžbenika i/ili drugih obrazovnih materijala sukladno popisu koji je objavljen na mrežnoj stranici osnovne  i/ili srednje škole, za razred koji učenik pohađa.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za nabavu obveznih školskih udžbenika i/ili drugih obrazovnih materijala mora se podnijeti na posebnom obrascu koji je dostupan niže u tekstu  ili ga se može osobno preuzeti na u Gradu Gospiću, Budačka 55 (soba broj 34).

Isti možete predati elektroničkim putem, poslati poštom na adresu Grad Gospić, Budačka 55, p.p. 46, 53000 Gospić te osobno predati u pisarnicu Gradske uprave Grada Gospića, do 30. rujna 2022. godine.

Za sve dodatne informacije možete nazvati na telefon broj 053/572-082 ili poslati upit na e-mail: nikolina.jelaca@gospic.hr .

 

ODLUKA

ZAHTJEV

Back to top