Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Priprema otvorenog postupka javne nabave:

Na temelju članka 198. stavaka 3. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16; dalje u tekstu: ZJN), te članka 9, stavka 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 101/17; dalje u tekstu: Pravilnik), Stručno povjerenstvo za javnu nabavu u predmetnom postupku javne nabave objavljuje

POZIV

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
ZA PRETHODNO SAVJETOVANJE
ZA PRIPREMU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE RADOVA:

Izgradnja trga Nikola Tesla (KIC) – Faza I.

 

Grad Gospić, u svojstvu javnog naručitelja, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti –Izgradnja trga Nikola Tesla (KIC) – Faza I.

Nacrt dokumentacije o nabavi možete pročitati:  ovdje

Troškovnik možete preuzeti: ovdje

Projektnu dokumentaciju možete preuzeti: Mapa 1, Mapa 2, Mapa 3, Mapa 4

Nacrt dokumentacije o nabavi je objavljen u EOJN-u

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju objavljeno je u EOJN-u 6. srpnja 2020. godine.

Izviješće
Back to top