Svi naručitelji koji su obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi moraju za sve provedene nabave dostaviti statističko izvješće do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu. Obveza izrade godišnjih izvješća za naručitelje definirana je člankom 441. stavkom 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16).

Obveza izrade godišnjih izvješća za javne i sektorske naručitelje definirana je na način da naručitelji dostavljaju izvješće putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH, https://eojn.nn.hr) te nema mogućnosti dostave pisanim putem središnjem tijelu nadležnom za politiku javne nabave.

Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2021. godinu

Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2020. godinu

Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu

Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2018. godinu

Statističko izvješće o javnoj nabavu za 2017. godinu

Back to top