Internetsko savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi Grada Gospića

Klasa: 550-01/19-01/8

Urbroj: 2125/01-02-19-01

Gospić, 29. svibnja 2019. godine

Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj  25/13, 85/15) Grad Gospić dana 29. svibnja 2019. godine objavljuje

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU

Odluka o socijalnoj skrbi Grada Gospića

savjetovanje traje od 29. svibnja do 6. lipnja 2019. godine

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 6. lipnja 2019. godine dostave svoje primjedbe, komentare i prijedloge  na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi Grada Gospića, s obrazloženjem, u pisanom obliku, putem elektronske pošte: grad-gospic@gs.t-com.hr ili osobno u pisarnicu Grada Gospića, Budačka 55, 53 000 Gospić.

Kraći rok javnog savjetovanja utvrđen je zbog potrebe što žurnijeg upućivanja ove Odluke Gradskom vijeću na donošenje, a iz obveze normativnog usklađenje iste s odredbama Zakona o socijalnoj skrbi, osiguranja pravne sigurnosti u njenoj provedbi te potpunog i efikasnijeg ostvarenja socijalnih prava korisnika.

Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt dostavljaju se na OBRASCU za savjetovanje s javnošću kojeg možete preuzeti na mrežnim stranicama Grada ili u Gradskom upravnom odjelu za samoupravu i upravu, Odjeljak pisarnice.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga Programa na koje se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi, komentari i primjedbe biti će javno dostupni na mrežnoj stranici Grada Gospića. Ukoliko ne želite da Vaš prijedlog, komentar ili primjedba bude javno objavljen, molimo Vas da to jasno istaknete pri dostavi obrasca.

Nacrt prijedloga Odluke koji je objavljen na mrežnim stranicama Grada predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.

Po provedenom savjetovanju izradit će se Izvješće o provedenom savjetovanju.

Nacrt prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi Grada Gospića

Obrazac za savjetovanje

izvješće-o-provedenom-savjetovanju
Back to top