Internetsko savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke o komunalnom redu

Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj  25/13, 85/15) Grad Gospić dana 9. srpnja 2019. godine objavljuje

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU

Odluka o komunalnom redu

savjetovanje traje od 9. srpnja do 24. srpnja 2019. godine

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 24. srpnja 2019. godine, dostave svoje primjedbe, komentare i prijedloge  na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom redu, s obrazloženjem, u pisanom obliku, putem elektronske pošte josip.markovic@gospic.hr ili  grad-gospic@gs.t-com.hr ili osobno u pisarnicu Grada Gospića, Budačka 55, 53 000 Gospić.

Cilj savjetovanja je dobivanje povratnih informacija od zainteresirane javnosti u svezi rješenja predloženih u Nacrtu prijedloga Odluke o komunalnom redu.

Kraći rok javnog savjetovanja utvrđen je zbog potrebe što žurnijeg upućivanja ove Odluke Gradskom vijeću radi donošenja u zakonom propisanom roku.

Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt dostavljaju se na OBRASCU za savjetovanje s javnošću kojeg možete preuzeti na mrežnim stranicama Grada ili u Gradskom upravnom odjelu za komunalnu djelatnost, stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga Programa na koje se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi, komentari i primjedbe biti će javno dostupni na mrežnoj stranici Grada Gospića. Ukoliko ne želite da Vaš prijedlog, komentar ili primjedba bude javno objavljen, molimo Vas da to jasno istaknete pri dostavi obrasca.

Nacrt prijedloga Odluke koji je objavljen na mrežnim stranicama Grada predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.

Po provedenom savjetovanju izradit će se Izvješće o provedenom savjetovanju.

Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom redu

OBRAZAC za savjetovanje

izvješće-o-provedenom-savjetovanju
Back to top