Internetsko savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje, održavanje poljoprivrednih rudina i posebnim mjerama zaštite od požara na području Grada Gospića

Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj  25/13, 85/15) Grad Gospić dana 5. studenog 2019. godine objavljuje

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU

Nacrt prijedloga

Odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje, održavanje poljoprivrednih rudina

i posebnim mjerama zaštite od požara na području Grada Gospića

Savjetovanje traje od 5. studenog do 4. prosinca 2019. godine.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 4. prosinca 2019. godine u 14.00 sati, dostave svoje primjedbe, komentare i prijedloge  na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje, održavanje poljoprivrednih rudina i posebnim mjerama zaštite od požara na području Grada Gospića, s obrazloženjem, u pisanom obliku, putem elektronske pošte josip.brozicevic@gospic.hr ili  grad-gospic@gs.t-com.hr ili osobno u pisarnicu Grada Gospića, Budačka 55, 53 000 Gospić.

Cilj savjetovanja je dobivanje povratnih informacija od zainteresirane javnosti u svezi rješenja predloženih u Nacrtu prijedloga ove Odluke.

Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt dostavljaju se na OBRASCU za savjetovanje s javnošću kojeg možete preuzeti na mrežnim stranicama Grada ili u Gradskom upravnom odjelu za komunalnu djelatnost, stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga Programa na koje se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi, komentari i primjedbe biti će javno dostupni na mrežnoj stranici Grada Gospića. Ukoliko ne želite da Vaš prijedlog, komentar ili primjedba bude javno objavljen, molimo Vas da to jasno istaknete pri dostavi obrasca.

Nacrt prijedloga Odluke koji je objavljen na mrežnim stranicama Grada predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.

Po provedenom savjetovanju izradit će se Izvješće o provedenom savjetovanju.

Nacrt prijedloga Odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje, održavanje poljoprivrednih rudina i posebnim mjerama zaštite od požara na području Grada Gospića

Obrazloženje Nacrta prijedloga

OBRAZAC za savjetovanje

izvješće-o-provedenom-savjetovanju
Back to top