Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
Gradska upravna tijela
https://arhiva.gospic.hr/gradska-upravna-tijela/

Gradska upravna tijela

Objavljeno 27. travnja 2018. | Gospic.hr


Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Grada Gospića i Pravilnikom o unutarnjem redu gradske uprave Grada Gospića uređeno je ustrojstvo i djelokrug rada upravnih tijela Grada Gospića, nazivi upravnih tijela i drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica upravnih tijela Grada.

Gradska upravna tijela obuhvaćaju:

    1. Tajništvo
    2. Gradski upravni odjel za samoupravu i upravu
    3. Gradski upravni odjel za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša 
    4. Gradski upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju