JAVNI NATJEČAJ za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gospića

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POLJOPRIVRDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA GOSPIĆA

POPIS KATASTARSKIH ČESTICA PTC

OBRAZAC 1

OBRAZAC 2

OBRAZAC 3

OBRAZAC 4

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_10_90_1757.html

Back to top