Vodič za građane u gradski proračun

I ove godine predstavljamo Proračun u malom Grada Gospića za 2022. godinu čime nastavljamo s uvedenim standardima transparentnosti rada gradske uprave.

Svi građani su putem savjetovanja s javnošću imali pravo dati svoje prijedloge, komentare ili primjedbe na proračun te na taj način aktivno sudjelovati u procesu proračunskog odlučivanja.

Proračun je složen financijski dokument i akt kojim se dodjeljuju ograničena financijska sredstava po pojedinim područjima iz djelokruga rada jedinice lokalne samouprave. Potrebe najčešće premašuju raspoloživa sredstva pa kada se dodjeljuju jednom proračunskom korisniku moraju se uskratiti drugom.

Ovom brošurom želi se na jednostavan, razumljiv i slikovit način dati uvid u proračunske prihode, rashode, projekte i aktivnosti.

Svrha Proračuna u malom je informiranje građana o načinu raspolaganja javnim sredstvima, povećanje interesa javnosti za aktivnosti i projekte, a pomaže građanima u razumijevanju zadataka koje izvršava lokalna samouprava, proračunskog procesa te rezultata i koristi koje zajednica ima.

Proračun u malom

brošura grad 2022
Back to top