Usvojen Proračun Grada Gospića za 2023. godinu

Na sjednici Gradskog vijeća održanoj 9. prosinca 2022. godine usvojen je Proračun Grada Gospića za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

Proračun bez predloženih amandmana usvojen je sa 11 glasova za i 3 protiv.

Uvođenjem eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, ovo je prvi gradski proračun planiran u eurima.

Ukupni prihodi i primici proračuna iznose 25.966.393 eura, od toga 4.124.813 eura su prihodi proračunskih korisnika, a vlastiti prihodi Grada iznose 3.086.655 eura.

Po svojoj strukturi ipak najveći udio proračuna (16.8 milijuna eura), čak 65%, čine Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna. Od toga 11.1 milijuna eura čine nacionalna i EU sredstva za ostvarenje projekata u 2023. godini.

Ukupni rashodi i izdaci iznose 25.937.393 eura, a raspoređeni su na šest razdjela unutar kojih se nalaze programi, projekti i aktivnosti koji se planiraju financirati, a koji pokrivaju područje nadležnosti svakog pojedinog odjela gradske uprave, uključujući planove proračunskih korisnika:

 1. Dječjeg vrtića Pahuljica,
 2. Osnovne škole dr. Jure Turića,
 3. Osnove škole Dr. Franje Tuđmana Lički Osik,
 4. Osnovne škole dr Ante Starčevića Pazarište Klanac,
 5. Pučkog otvorenog učilišta dr. Ante Starčević Gospić,
 6. Muzeja Like Gospić,
 7. Samostalne narodne knjižnice Gospić,
 8. Kulturno-informativnog centra Gospić,
 9. Javno vatrogasne postrojbe Gospić.

Rashodi Razdjela GU samouprave i uprave planirani u visini od 10.7 milijuna eura uključuju planove svih proračunskih korisnika.

Važniji projekti razdjela financirani EU i nacionalnim sredstvima:

Strategija razvoja urbanog područja, Zaželi, Javni radovi, STEM, Gospić smart city, Tesla Power of Lights, Raise Youth, Sretni mališani, U zagrljaju zdrave prehrane, Korak prema jednakosti.

Sredstva su osigurana i za potpore poduzetnicima i poljoprivrednicima te za sufinanciranje rada Razvojnog centra LSŽ i održavanje manifestacije Jesen u Lici.

Za školstvo i predškolski odgoj planirano je 5.4 milijuna eura. Iznos pokriva sve rashode osnovnih škola i Dječjeg vrtića Pahuljica uključujući i povećanje plaća zaposlenika u vrtiću.

Gradskim sredstvima financiraju se dodatne aktivnosti u školama, produženi boravci, nabava školskog materijala, sufinancira prijevoz učenika srednjih škola i nabava udžbenika za srednjoškolce. Planirana su i sredstva za unapređivanje prostornih i materijalnih uvjeta rada u Strukovnoj školi Gospić.

Za socijalnu skrb, zdravstvo, Obitelj i zajednicu osigurano je 507.912 eura za:

 • potpore roditeljima za novorođeno dijete,
 • socijalni program,
 • pomoć socijalno ugroženim osobama,
 • pomoći djeci s teškoćama u razvoju,
 • rad Gradskog društva Crvenog križa Gospić,
 • donacije udrugama civilnog društva,
 • stipendiranje studenata i učenika,
 • obilježavanje državnih gradskih i vjerskih blagdana.

Više od milijun i pol eura izdvaja se za programe u kulturi. Financiraju se aktivnosti i projekti koji se realiziraju kroz gradske ustanove te brojne udruge u kulturi.

Za zaštitu i spašavanje planirano je 782.939 eura kroz financiranje Civilne zaštite, HGSS-Stanice Gospić, Vatrogasne zajednice i JVP Gospić.

Za udruge civilnog društva planirano je 283.772 eura (2.1 milijuna eura).

Rashodi Razdjela GU odjela za komunalnu djelatnost i zaštitu okoliša planirani su u visini od 15.003.391 eura.

Planiranim sredstvima osigurava se kontinuirano ulaganje u održavanje i izgradnju komunalne i društvene infrastrukture, izgradnju javnih i zelenih površina, poboljšanje i proširenje vodoopskrbe i odvodnje kao i provođenje infrastrukturnih i kapitalnih projekata.

Najvažniji kapitalni projekti financirani vlastitim,  EU ili nacionalnim sredstvima:

Projekt PRŠI, Rekonstrukcija gradske školske sportske dvorane, Izgradnja montažnog skladišta za Crveni križ, Dogradnja i opremanje Dječjeg vrtića Pahuljica u Gospiću, Izgradnja malonogometnog igrališta na Balinovcu, Izgradnja atletske staze, Nabava komunalne opreme za odvojeno prikupljanje otpada, Uređenje prostora iznad Borova za potrebe udruga civilnog društva.

 

 

 

 

Back to top