Usvojen Proračun Grada Gospića za 2021. godinu

Dana 11. prosinca 2020. godine održana je sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića na kojoj je jednoglasno usvojen Proračun Grada Gospića za 2021. godinu vrijedan 121 milijun kuna.

Proračun sadrži razvojnu i socijalnu komponentu, njime se nastavljaju kvalitetni projekti i programi započeti u ovoj godini i uvode novi kapitalni projekti.

Za proračunske korisnike: dječji vrtić, osnovne škole, knjižnicu, muzej, kulturno informativni centar, vatrogasnu postrojbu i učilište Grad izdvaja 25 milijuna kuna. Ovim sredstvima financiraju se plaće zaposlenika, programi i redovne aktivnosti ustanova. Samo za Dječji vrtić Pahuljicu, u odnosu na 2017. godinu, izdvajanja gradskih sredstava su se u Proračunu povećala za 2,2 milijuna kuna jer je Grad Gospić od 2018. godine  uveo plaćanje po dohodovnom cenzus što povećava udio financiranja od strane Grada Gospića, a rasterećuje roditelje.

Od značajnijih projekata za 2021. godinu izdvajamo dovršetak uređenja trga Nikole Tesle i ceste Vaganac – Kruščica, zamjenu javne rasvjete novom energetski učinkovitom javnom rasvjetom, projekt PRŠI, rekonstrukciju gradske školske športske dvorane, izgradnju dječjih igrališta, sufinanciranje projekta Aglomeracija Gospić – Perušić, obnovu prometnica na području grada kao i izgradnju parkirališta.

Za zaštitu okoliša izdvojit će se 11 milijuna kuna, a među ostalim planira se izgradnja reciklažnog dvorišta, reciklažnog dvorišta za građevinski otpad, nabava komunalnog vozila i spremnika za prikupljanje otpada.

Za poticanje razvoja gospodarstva, poljoprivrede i turizma izdvaja se 2,7 milijuna kuna. U 2021. godini nastavljamo sa potporama našim poduzetnicima i poljoprivrednicima, a nastavlja se i projekt RAISE Youth financiran sredstvima Kraljevine Norveške i EEA granta.

Uz velike projekte i dalje će se financirati programi za djecu i učenike poput produženog boravka u osnovnim školama, nabava školskog pribora za učenike osnovnih škola, besplatna prehrana za socijalno ugrožene učenike, pomoćnici u nastavi, stipendije za učenike i studente, pripreme za maturu, projekti i programi udruga civilnog društva, potpore za novorođenče i božićnice za socijalno ugrožene građane. Znatna sredstva izdvajaju se za sport te za udruge civilnog društva 2,7 milijuna kuna.

Sve ovo dokaz je da je Proračun Grada Gospića 2021. realan, razvojan i socijalno osjetljiv te na korist svih građana Gospića.

Back to top