Sustavu civilne zaštite Grada Gospića dodijeljeno više od 700 000 kuna

Gradonačelnik Gospića Karlo Starčević potpisao je ugovore s proračunskim korisnicima. Predstavnici službi civilne zaštite s područja Grada Gospića: Vlado Brkljačić, Josip Brozičević i Stjepan Rukavina (Hrvatski crveni križ- Gradsko društvo Crvenog križa Gospić, Hrvatska gorska služba spašavanja- Stanica Gospić i Dobrovoljno vatrogasno društvo Pazarišta) potpisali su Ugovore o dodjeli proračunskih sredstava Grada Gospića za 2021. god. u ukupnom iznosu od 768.000,00 kn.

Iz Programa javnih potreba zdravstvene zaštite i socijale skrbi Grada Gospića u 2021. god. dodijeljeno je 415.000,00 kn i to  za:

Redovitu djelatnost- u iznosu od 89.919,92 kn

Služba traženja- u iznosu od 35.967,79 kn

Ostali programi Gradskog društva Crvenog križa Gospić koje čine:

  • Dobrovoljno darivanje krvi- u  iznosu od 105.000, 00 kn
  • Prva pomoć za građanstvo- u iznosu od 95.000,00 kn
  • Zaštita i promocija zdravlja – u iznosu od 89.112,29 kn.

Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Stanici Gospić dodijeljeno je 70.000 kn dok je DVD-u Pazarišta dodijeljeno 283.000 kuna. Predstavnici su na održanom sastanku istaknuli vrlo dobru suradnji s Gradom, a gradonačelnik Gospića Karlo Starčević se uz zahvale Gorskoj službi i DVD-u Pazarišta posebno zahvalio neumornom Gradskom društvu Crvenog križa Gospić i volonterima koji kontinuirano rade na potresom pogođenim područjima.

Ugovor je potpisan i s Turističkom zajednicom Grada Gospića u iznosu od 600.000 kuna.

Back to top