Seminari i ispiti za turističkog vodiča za Zadarsku i Ličko-senjsku županiju

Sveučilište u Zadru organizira zakonom propisane seminare i ispite za:

  • TURISTIČKOG VODIČA za Zadarsku i Ličko-senjsku županiju

 

Prijave se predaju od 19. do 26. siječnja 2022. osobno u Uredu za preddiplomske i diplomske studije Sveučilišta u Zadru (DHM, Ruđera Boškovića 5/I, 1. kat), putem e-maila na adresu: mmirkovi@unizd.hr ili poštom na adresu: Sveučilište u Zadru, Ruđera Boškovića 5/I (s naznakom: prijava za seminar za turističke vodiče).

Sve informacije na  e-mail: mmirkovi@unizd.hr ili tel. 023 200 620.

Uz prijavu priložiti preslik domovnice i preslik diplome ili svjedodžbe o maturi – IV. stupanj (original dokumenti na uvid).

Seminar će se održati ako se prijavi najmanje 20 pristupnika za Zadarsku i 15 pristupnika za Ličko-senjsku županiju, a upisi su 28. i 31. siječnja 2022.

Cijena seminara iznosi 7.000,00 kn (opći i posebni dio) i plaća se u tri rate: u veljači, lipnju i rujnu. Ukoliko pristupnik prijavi obje županije cijena je 10.000,00 kn. Posebni dio seminara iznosi 5.000,00 kn.

 

 

Back to top