Raspisani izbori za Europski parlament

Odlukom Predsjednice Republike Hrvatske od 25. ožujka 2019. god.  raspisani su izbori članova za Europski parlament iz Republike Hrvatske. Izbori će se održati u nedjelju, 26. svibnja 2019. god.
Izbori se provode na biračkim mjestima na području Republike Hrvatske, a u inozemstvu na biračkim mjestima u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske.
Pravo predlaganja kandidacijskih lista političkih stranaka na izborima imaju sve političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj na dan objave odluke o raspisivanju izbora u „Narodnim novinama“. Kandidacijsku listu na izborima može samostalno predložiti jedna politička stranka, te dvije ili više političkih stranaka.
Birači predlažu kandidacijske liste na temelju pravovaljano prikupljenih potpisa. Za pravovaljanost prijedloga kandidacijske liste na izborima potrebno je prikupiti najmanje 5.000 potpisa birača. Potpisi birača u postupku kandidiranja na izborima prikupljaju se na obrascu koji je propisalo Državno izborno povjerenstvo za ove izbore.

Sve detaljne informacije i upute pogledati na poveznici:  

https://www.izbori.hr/site/izbori-referendumi/izbori-clanova-u-europski-parlament-iz-republike-hrvatske/izbori-clanova-u-europski-parlament-iz-republike-hrvatske-2019-1759/1759

 

Back to top