Tekstualni dio:

  Kartografski dio:

  Za pregledavanje karata potrebno je instalirati program za pregledavanje .dwf datoteka poput Autodesk DWF viewer-a.
  (ukoliko se karta ne otvori u pregledniku, kliknite desnom tipkom miša na određenu kartu i odaberite Spremi poveznicu kao (Save Target As) te je pokrenite s racunala)

  Kartografski prikazi građevinskih područja naselja u mjerilu 1:5000

  4.1. ALEKSINICA
  4.2. BARLETE
  4.3. BILAJ
  4.4. BREZIK
  4.5. BRUŠANE
  4.6. BUDAK
  4.7. BUŽIM
  4.8. DEBELO BRDO I
  4.9. DEBELO BRDO II
  4.10.a. DIVOSELO
  4.10.b. DIVOSELO
  4.11. DONJE PAZARIŠTE
  4.12. DRENOVAC RADUČKI
  4.13.a. GOSPIĆ
  4.13.b. GOSPIĆ
  4.14. KALINOVAČA
  4.15. KANIŽA GOSPIĆKA
  4.16. KLANAC
  4.17. KRUŠČICA
  4.18. KRUŠKOVAC
  4.19. KUKLJIĆ
  4.20. LIČKI ČITLUK
  4.21. LIČKI RIBNIK
  4.22. LIČKI OSIK
  4.23. LIČKI NOVI
  4.24. MALA PLANA
  4.25. MEDAK
  4.26. MOGORIĆ
  4.27. MUŠALUK
  4.28. NOVOSELO BILAJSKO
  4.29. NOVOSELO TRNOVAČKO
  4.30. ORNICE
  4.31. OSTRVICA
  4.32. OTEŠ
  4.33. PAVLOVAC VREBAČKI
  4.34. POČITELJ
  4.35. PODASTRANA
  4.36. PODOŠTRA
  4.37. POPOVAČA PAZARIŠKA
  4.38. RASTOKA
  4.39. RIZVANUŠA
  4.40.a. SMILJAN
  4.40.b. SMILJAN
  4.41. SMILJANSKO POLJE
  4.42.a. ŠIROKA KULA
  4.42.b. ŠIROKA KULA
  4.43. TRNOVAC
  4.44. VAGANAC
  4.45. VELIKA PLANA
  4.46. VELIKI ŽITNIK
  4.47. VRANOVINE
  4.48. VREBAC
  4.49. ZAVOĐE
  4.50. ŽABICA

  Kartografski prikazi u mjerilu 1:25000

  1.0.a KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA
  1.0.b KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA
  2.1.a PROMET, POŠTA I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE
  2.1.b PROMET, POŠTA I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE
  2.2.a INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE – ENERGETSKI SUSTAV
  2.2.b INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE – ENERGETSKI SUSTAV
  2.3.a INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE – VODNOGOSPODARSKI SUSTAV
  2.3.b INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE – VODNOGOSPODARSKI SUSTAV
  3.0.a UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA
  3.0.b UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA

   

  Odluka o izradi VII. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Gospića

   

  Javna rasprava o prijedlogu VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Gospića

   

  Izvješće o javnoj raspravi – VII. izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Gospića

   

  Objava ponovne javne rasprave – VII. izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Gospića

   

  Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi – VII. izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Gospića

   

  Ponovna javna rasprava o prijedlogu VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Gospića

   

  Izvješće o drugoj ponovnoj javnoj raspravi – VII. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Gospića

  Back to top