Javna rasprava o prijedlogu VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Gospića

010. Javna objava - VII ID PPUG Gospica - SCAN

 

Prijedlog plana može se vidjeti na sljedećoj poveznici:

https://cutt.ly/ZbwK1Ae

Back to top