Objava ponovne javne rasprave – VII. izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Gospića

Objava ponovne javne rasprave - VII ID PPUG Gospica

 

Prijedlog plana može se vidjeti na sljedećoj poveznici:

https://tinyurl.com/yr246tda

Back to top