Predstavljamo Proračun u malom Grada Gospića za 2023. godinu

Proračun u malom Grada Gospića

 

S ciljem jednostavnog, transparentnog i preglednog načina predstavljanja proračuna izradili smo vodič za građane “Proračun u malom Grada Gospića za 2023. godinu”, sažetak temeljnog financijskog dokumenta Grada Gospića. Ovom brošurom želimo informirati sve građane o načinu i iznosima prihoda te o glavnim rashodima koji se planiraju u 2023. godini.

Svi zainteresirani građani brošuru mogu preuzeti  u digitalnom obliku na mrežnim stranicama Grada Gospića, gdje mogu preuzeti i cjeloviti proračun.

 

Proračun u malom Grada Gospića za 2023. godinu
Back to top