Privremena bodovna lista za dodjelu stipendija Karla Starčevića studentima s područja Grada Gospića u akademskoj godini 2022/2023.

Temeljem članka 12. Odluke o stipendiranju studenata s područja grada Gospića gradonačelnik Karlo Starčević objavljuje privremenu bodovnu listu za dodjelu stipendija studentima s područja grada Gospića u akademskoj godini 2022/2023.

Privremena bodovna lista za dodjelu stipendija studentima s područja grada Gospića u akademskoj godini 2022/2023. 

Redni broj Ime i prezime   Ostvareni broj bodova Prednost u slučaju istog broja bodova
Uspjeh prethodne akademske godine
1. Blaženka Maras 200
2. Karlo Stilinović 170
3. Dora Šahbazović 130 4,93
4. Naomy Ojurović Čačić 130 4,79
5. Ivan Jakov Župan 120
6. Mario Marković 110 3,62
7. Matej Martinović 110 3,20
8. Ana Starčević 102
 

 

 

9. Nikolina Kulaš 100
10. Ante Troskot 90 4,60
11. Nikolina Šikić 90 4,43
12. Antonia Paun 90 3,88
13. Marija Zdunić 90 3,81
14. Roberta Ernek 80
15. Mihaela Stračević 70 4,07
16. Matea Pavletić 70 4,08
17. Ivan Marković 70 3,48
18. Petar Šerić 67
19. Božena Milinković 58
20. Karlo Mataija 50
21. Mateo Prša 44
22. Juraj Stopić 40

 

Prvih 8 studenata prema privremenoj bodovnoj listi bit će korisnici stipendija Karla Starčevića. Privremena bodovna lista objavljuje se na službenoj stranici Grada Gospića (www.gospic.hr). Temeljem članka 20. Odluke o stipendiranju studenata s područja grada Gospića sudionici javnog natječaja mogu uložiti prigovor u roku od 8 dana po primitku pisane obavijesti o rezultatima javnog natječaja. Prigovor se dostavlja na email: grad.gospic@gospic.hr

O prigovoru odlučuje Davatelj stipendije u roku od 15 dana od primitka prigovora.

 

Karlo Starčević

Back to top