Priopćenje Stožera CZ: ažurirano stanje na prometnicama od 22.00 sata

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

GRADA GOSPIĆA

Gospić, 10.12.2022. godine

Na temelju Odluke Centra obrane od poplava Hrvatskih voda i Stožera civilne zaštite Grada Gospića, danas (10.12.2022.) uvedena je zabrana cestovnog prometa na dijelovima dionica lokalnih cesta:

 • NC516200 Smiljan- Trnovačko Novoselo,
 • NC590840 Donja Kaniža- Lički Novi,
 • NC516300 Žabica- Lički Novi (kod stadiona Trupinovac i spoj s NC590840 Školjić),
 • NC590490 Donja Pazarišta-Podostrana,
 • NC591070 Lički-Ribnik-Počitelj-Medak,
 • NC516500 Vrebac-Pavlovac Vrebački-Mogorić,
 • NC590950-NC590860 Jasikovačka ulica-Divoselo,
 • NC590810 Put Hrvatske  Garde – Debelo brdo I,
 • NC0926 Čanić Gaj.
 • NC590930 Lipovska ulica-Lipe i pravac,
 • NC580860 Medak- Počitelj,
 • NC591090 Medak-Bogunica,
 • NC1610 Brezik-Kukljić.

  Upozoravaju se vozači na poštivanje privremene prometne regulacije i dodatni oprez na navedenim dionicama.

  Načelnik Stožera

  Milan Mataija

   

  Back to top