POZIV SVIM ZAINTERESIRANIM POLJOPRIVREDNICIMA

U svrhu upoznavanja obiteljskih gospodarstava s nužnošću vođenja brige o tlu na temelju poznavanja značajki tala, njegovoj pogodnosti i potrebnim mjerama za popravak tala na administrativnom području grada Gospića, Grad Gospić je u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu Agronomskim fakultetom inicirao i proveo istraživanja tla i načina gospodarenja poljoprivrednim zemljištem kod manjeg broja poljoprivrednih obiteljskih proizvođača u 2019. godini.

Temeljem navedenog, pozivamo Vas na znanstveno stručno predavanje pod nazivom: „Održivo korištenje tla na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvimana administrativnom području Grada Gospića“ koje će održati stručnjaci sa Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta prof.dr.sc. Milan Mesić (Zavod za opću proizvodnju bilja) i prof.dr.sc. Stjepan Husnjak (Zavod za pedologiju)

 

Dana: 13.02.2020.godine (četvrtak), u 11,00 sati u KIC-u ”’. Na predavanju će se prezentirati rezultati provedenih istraživanja u 2019. godini.

 

Back to top