POTPISANI UGOVORI O DODJELI POTPORA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU GRADA GOSPIĆA ZA 2019. GODINU

Zbog velikog interesa poljoprivrednika, Izmjenama i dopunama proračuna Grada Gospića za 2019. godinu, osigurana su dodatna sredstva te je na temelju Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića za razdoblje 2019. – 2022. godine („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 04/2019), raspisan Ponovljeni javni poziv za dodjelu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića u 2019. godini na koji je u kratkom roku pristiglo devet pravovaljanih prijava.

Gradonačelnik Grada Gospića, Karlo Starčević, danas je sa uspješnim prijaviteljima potpisao Ugovore o dodjeli bespovratnih potpora.

Ukupna vrijednost dodijeljenih potpora na ovom Javnom pozivu iznosi 95.575,10 kuna, koje su dodijeljene za provedbu sljedećih mjera:

  • Nabava mehanizacije, strojeva i opreme;
  • Razvoj stočarstva i peradarstva; Aktivnost 1) Potpora za uzgoj mliječnih krava;
  • Potpore za biljnu proizvodnju; Aktivnost 2) – Sufinanciranje nabave i postavljanja sustava za navodnjavanje za povrtlarske i cvjećarske kulture (uključujući ljekovito i aromatično bilje) te višegodišnje nasade.

 

Back to top