Potpisan Ugovor za Projekt energetske obnove zgrade OŠ dr. Franje Tuđmana Lički Osik

Nakon uspješno provedenog otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Obnova vanjske ovojnice, stropa i ugradnja led rasvjete na zgradi OŠ “Dr. Franje Tuđmana” Lički Osik  danas je gradonačelnik Grada Gospića Karlo Starčević potpisao Ugovor s odabranim ponuditeljem – JUKIĆ-DAM d.o.o.

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske je putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavilo Javni poziv: „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ (referentni broj: KK.04.2.1.04). Pozivom su se dodjeljivala bespovratna sredstva za smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora, Na navedeni natječaj je prijavljen projekt Energetska obnova zgrade Osnovna škola Dr. Franje Tuđmana na adresi Riječka 2, Lički Osik.

Nakon provedene evaluacije projekta, potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (referentni broj: KK.04.2.1.04.0366)između Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (PT1), Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (PT2) i Grada Gospića (Korisnika) te je Grad istim preuzeo obvezu realizacije projekta energetske obnove zgrade Osnovne škole Dr. Franje Tuđmana Lički Osik. Projekt  sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Cilj ovog projekta je smanjiti negativne učinke na okoliš kroz provedbu 4 mjere energetske učinkovitosti na zgradi OŠ Dr. Franje Tuđmana Lički Osik, na adresi Riječka 2,Lički Osik, u svrhu ostvarenja doprinosa smanjenju potrošnje energije u zgradama javnog sektora. Mjere energetske učinkovitosti koje će se provesti na ovoj zgradi su:

  1. povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice,
  2. povećanje toplinske zaštite stropa prema negrijanom prostoru i stropa prema tavanu,
  3. zamjena kotla na biomasu i
  4. zamjena rasvjetnih tijela.

Provedbom navedenih mjera energetske učinkovitosti očekuje se smanjenje godišnje potrošnje primarne energije za 791.605,92 kWh i smanjenje CO2 za 190 t/god te se uvodi korištenje OIE u predmetnoj zgradi, što će dovesti do projektirane uštede toplinske energije za grijanje od 57,23%.

Predmet ovog Ugovora o radovima je provedba mjere 1. povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice, mjere 2. povećanje toplinske zaštite stropa prema negrijanom prostoru i stropa prema tavanu  i mjere 4. zamjena rasvjetnih tijela.

Ugovorena vrijednost radova na energetskoj obnovi zgrade Osnovne škole Dr. Franje Tuđmana Lički Osik iznosi 2.423.593,46 kn bez PDV-a, odnosno 3.029.491,83 kn sa PDV-om.

 

Back to top