Popis usvojenih akata sa 7. sjednice Gradskog vijeća

7. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

31. siječnja 2022. godine održana je elektroničkim putem 7. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića na kojoj su razmatrani i usvojeni slijedeći akti

 

  1. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Gospića;
  2. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u školstvu za 2022. godinu;
  3. Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole dr. Ante Starčević Pazarište, Klanac;
  4. Odluka o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Gospić u 2022. godini;
  5. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Gospića;
  6. Odluka o pokretanju izrade Strategije razvoja urbanog područja Gospić za financijsko razdoblje 2021. – 2027. godine

 

 

Back to top