Popis usvojenih akata sa 15. sjednice Gradskog vijeća

15. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

07. rujna 2022. godine održana je 15. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića na kojoj su razmatrani i usvojeni slijedeći akti

 

  1. Zaključak o primanju na znanje Izvješća Mandatnog povjerenstva;
  2. Odluka o početku mirovanja mandata člana Gradskog vijeća i početku mandata zamjenika člana Gradskog vijeća;
  3. II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Gospića za 2022. godinu i projekcija za 2023 i 2024. godinu;
  4. Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2022. godinu;
  5. Odluka o davanju suglasnosti za prijavu na LAG Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a LIKA za razdoblje 2014-2020. za provedbu Mjere 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ koja je usklađena s tipom operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020.;
  6. Odluka o kratkoročnom zaduživanju Grada Gospića za 2022. godinu;
  7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama;
  8. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pahuljica o vrstama i opsegu redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja za područje Grada Gospića u pedagoškoj godini 2022./2023.;
  9. Odluka o imenovanju ravnateljice Kulturno Informativnog Centra Gospić, javne ustanove za kulturu;
  10. Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja za upućivanje prijedloga Vladi RH za utvrđivanje interesa Republike Hrvatske
Back to top