Osnovne škole kojima je Grad Gospić osnivač objavile upute roditeljima

Više pogledajte na stranicma škola:

http://www.os-gospic.hr/osnovna-skola/okvirne_epidemioloske_mjere_zastite_od_zaraze_virusom_covid_19/

http://www.os-gospic.hr/osnovna-skola/izjava_roditelja/

http://os-licki-osik.skole.hr/

http://os-astarcevic-klanac.skole.hr/

Back to top