Odluka o dopuni Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u RH

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je dopunu odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta.

U Odluci o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj (Narodne novine br. 35/2020 i 39/2020) u točki I. iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

“Pod mjestom prebivališta ili stalnog boravka, u smisle ove Odluke, smatra se mjesto prebivališta, odnosno mjesto boravišta kako je definirano Zakonom o prebivalištu (Narodne novine br. 144/12 i 158/13), i/ili administrativno područje više jedinica lokalne samouprave koje su prostorno povezane u jedinstvenu cjelinu i koje pripadaju istom geografskom području i dijele zajedničke rizike, kada su zaključile Sporazum o zajedničkom obavljanju poslova civilne zaštite.

Jedinice lokalne samouprave dužne su zaključene Sporazume dostaviti Ravnateljstvu civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova putem županijskih stožera civilne zaštite.”

Back to top