Odluka o dodjeli financijskih sredstava organizacijama civilnog društva iz proračuna Grada Gospića u 2018. godini

Na temelju članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine”, broj 26/15), članka 26. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Gospića (“Službeni vjesnik Grada Gospića” broj 1/16,4/16) i članka 49. Statuta Grada Gospića (“Službeni vjesnik Grada Gospića” broj 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13 – p.t., 7/15,1/18), Gradonačelnik Grada Gospića dana 30. svibnja 2018. godine donio je Odluku o dodjeli financijskih sredstava  organizacijama civilnog društva iz proračuna Grada Gospića u 2018. godini u području: branitelji i stradalnici, sportsko rekreativnih aktivnosti, kulture, turizma, zaštite okoliša i održivog razvoja, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, djece, mladih i zajednice te tehničke kulture.

1.Odluka o dodjeli financijskih sredstava u području branitelji i stradalnici

2.Odluka o dodjeli financijskih sredstava u području sportsko rekreativnih aktivnosti

3.Odluka o dodjeli financijskih sredstava u području kulture

4.Odluka o dodjeli financijskih sredstava u području turizma, zaštite okoliša i održivog razvoja

5.Odluka o dodjeli financijskih sredstava u području zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

6.Odluka o dodjeli financijskih sredstava u području djece, mladih i zajednice

7.Odluka o dodjeli financijskih sredstava u području tehničke kulture

Back to top