Natječaj za dodjelu stipendija gradonačelnika Karla Starčevića

Stipendije

Gradonačelnik Karlo Starčević ovime raspisuje

NATJEČAJ

za dodjelu stipendija studentima s područja grada Gospića

u akademskoj godini 2019./2020.

 I.

Karlo Starčević, radi podizanja znanja i sposobnosti građana sa svog područja, radi zadovoljavanja potreba na području Grada Gospića u obrazovanju stručnjaka, te radi potpore i poticanja na daljnje školovanje učenika i studenata koji su tijekom dosadašnjeg školovanja ostvarili visoke rezultate i/ili imaju slabe imovinske prilike – dodjeljuje stipendije.

II.

Davatelj stipendije stipendira redovne studente s područja Grada Gospića na visokim učilištima, a koji imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Gospića i to u neprekinutom trajanju od najmanje pet godina. Pod visokim učilištima smatraju se fakultet i umjetnička akademija u njegovom sastavu, veleučilište i visoka škola.

III.

Sredstva za isplatu stipendija osiguravaju se iz plaće gradonačelnika Karla Starčevića.

IV.

U akademskoj godini 2019./2020. dodijelit će se 12 stipendija.

Visina stipendije određena je visinom ostvarenog mjesta na Konačnoj listi prvenstva.

V.

Natječaj za dodjelu stipendija provodi Povjerenstvo za dodjelu stipendija.

Na temelju provedenog natječaja Povjerenstvo za dodjelu stipendija , utvrđuje prijedlog Liste prvenstva za dodjelu stipendija studentima s područja grada Gospića. Podnositelji prijave mogu na prijedlog Liste prvenstva podnijeti pisani prigovor Davatelju stipendije u roku od osam (8) dana od dana objave ovog natječaja na mrežnoj stranici Grada Gospića.

Nakon isteka roka za podnošenje prigovora, Davatelj stipendije donosi Konačnu Listu prvenstva koja će se javno objaviti.

Na temelju Konačne liste prvenstva zaključuju se Ugovori o stipendiranju za tekuću akademsku godinu.

VI.

Lista prvenstva, utvrđuje se temeljem sljedećih kriterija:

 1. uspjeh učenika/studenta u prethodnoj školskoj/studijskoj godini,
 2. godina školovanja/studija,
 3. sudjelovanje na natjecanjima i plasman na tim natjecanjima prethodne školske /studijske godine,
 4. objavljeni radovi/osvojene nagrade,
 5. socijalno – materijalno stanje,
 6. deficitarna zanimanja.

VII.

Deficitarna zanimanja od interesa za Grad Gospić, u akademskoj godini 2019./2020. su:

 • strojarstvo
 • elektrotehnika
 • fizika
 • kemija
 • matematika
 • medicina

VIII.

Za sudjelovanje na javnom natječaju potrebno je priložiti dokumentaciju, i to kako slijedi:

 1. zamolba podnositelja,
 2. presliku domovnice,
 3. potvrdu o upisu na redovni preddiplomski ili diplomski studij s naznakom smjera i studijske grupe,
 4. prijepis ocjena iz prethodne akademske godine, odnosno presliku svjedodžbe završnog razreda srednje škole i završnog ispita, presliku svjedodžbe o državnoj maturi i presliku potvrde o položenim ispitima državne mature – obvezni dio,
 5. presliku indeksa (sve popunjene stranice) ili elektronički prijepis ocjena,
 6. presliku obje strane osobne iskaznice studenta,
 7. uvjerenje o prebivalištu ukoliko podaci o trajanju prebivališta nisu vidljivi iz osobne iskaznice,
 8. dokaze o postignućima na natječajima i priznanjima iz područja upisanog studija
 9. izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva
 10. potvrde o mjesečnim primanjima svih članova domaćinstva za razdoblje od 3 mjeseca koja prethode Natječaju,
 11. uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva,
 12. dokaze o statusu iz članka 19. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Grada Gospića.

IX.

Zahtjev s potrebnom dokumentacijom za natječaj za dodjelu stipendije treba dostaviti– od 9. studenog 2019. godine do zaključno 22. studenog 2019. godine.

Prijave na natječaj dostavljaju se poštom na adresu:

Karlo Starčević

Španjuša 9

53 213 Donje Pazarište

s naznakom:

“Za natječaj za dodjelu stipendija”,

ili u elektroničkom obliku na e-mail adresu: licanka@pivovara-licanka.hr

Rezultati natječaja biti će objavljeni na mrežnoj stranici Grada Gospića u roku od 10 dana od dana završetka javnog natječaja.

Nepotpuni i nepravodobno pristigli Zahtjevi neće se razmatrati.

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA DODJELU_STIPENDIJE

Odluka o stipendiranju studenata s područja Grada Gospića

Back to top