Nabava komunalne opreme za odvojeno prikupljanje otpada

Grad Gospić prijavio je projekt Nabave komunalne opreme za odvojeno prikupljanje otpada na Javni poziv za poticanje mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada koji je raspisao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost s ciljem unapređenja sustava odvojenog prikupljanja otpada. Odlukom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Gradu Gospiću odobrena su sredstva za nabavu komunalne opreme u visini do 491.500,00 kuna, a Ugovor sa Fondom je potpisan u kolovozu 2022. godine.

Kroz projekt će se nabaviti nova komunalna oprema: 500 zelenih spremnika od 120 l, 200 zelenih spremnika od 240 l i 100 zelenih spremnika od 1100 l. Procijenjeni iznos nabave komunalne opreme iznosi 614.375,00 kuna od čega Fond sufinancira 80%.

Ovim projektom će se, kroz nabavu komunalne opreme, uspostaviti kvalitetniji, postojaniji i ekonomski učinkovitiji sustav gospodarenja otpadom u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i prirode te poticanja unaprjeđenja sustava odvojenog sakupljanja otpada i smanjenja količine odloženog otpada na odlagalištima.

 

Potpisan ugovor za nabavu komunalne opreme

Back to top