Moje mjesto pod suncem

„Moje mjesto pod suncem“ projekt je u vrijednosti od 180.116,31 EUR te je financiran iz Programa Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj kroz financijske mehanizme EGP-a i Kraljevine Norveške.

Projekt je usmjeren na borbu protiv siromaštva djece u gradu Gospiću i Rijeci, a za uspjeh u toj borbi važna je suradnja organizacija kako civilnog društva, javnih institucija, lokalnih vlasti, privatnog sektora ali i građana.

Grad Gospić je jedan od partnera na ovom hvale vrijednom projektu, a nositelj je Udruga Centar za kulturu dijaloga iz Rijeke.

Kroz projekt će se izvršiti istraživanje o urbanom dječjem siromaštvu na području Gospića i Rijeke gdje će biti predstavljene i preporuke za područje Gospića.

Promjena je moguća jedino ako se njome bavimo na svim razinama, a tijekom trajanja projekta provodit će se različite aktivnosti.

Kontakt osoba: Nikolina Tonković Čorak, struč. spec. oec.
Kontakt: +385 53 658 103     e-mail: nina@gospic.hr

Back to top